“پاریس “همه چیز را تغییر میدهد

محمد داود ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵

“پاریس همه چیز را تغیر میدهد” شعاری است که درین روزها در تمام محافل سیاسی و اجتماعی در تمام اروپا و حتی شمال امریکا روی ان موضع گیری میشود.

حمله تروریستی پاریس همچون بیانگر یک خشونت نه تنها دموکراسی غربی را مستأصل کرده، بلکه بیشتر مسلمانان و در واقع خود اسلام را هدف قرار داده است. این حملات هولناک تروریستی توسط داعش نه تنها موجب گرفتن جان حداقل ۱۲۹ نفر و مجروح شدن ۳۵۲ شد، بلکه سر نوشت بیش از یک میلیون پناهجویان مسلمانی که انتظار می رفت وارد اروپا شوند را تیره و تار کرد. همچنان این خشونت باعث ایجاد یک اینده اغشته به ترس ، بی اعتمادی ، وباعث بیشتر به حاشیه راندن دسته جمعی مسلمان های که از قبل ساکن اروپا بودند میشود. هر چند بعضی از میانه رو ها و روشنفکران اروپائی با بیان اظهاراتی مبنی بر اینکه تروریستان نه مهاجر اند و نه مسلمان ، بلکه گروهی اند که دینی را اختطاف کرده و در پناه ان دست به هرگونه اعمال غیر انسانی میزنند.آما صدای این عده روشنفکر حامی دین و مهاجر درین فضای عمومی اغشته به رعب و بی اعتمادی کمتر میتواند شنوندگانی و مخاطبانی بیابد، چون جریان افزایش قابل ملاحظه افکار، شعارها، و اعمال ضد اسلامی در جامعه غربی سیر صعودی خود را می پیماید.

بصورت کل این وضیعت ناگوار در زنده گی اجتماعی و سیاسی در اروپا و امریکا درین روز ها بیشتر برمیگردد به برداشت اشتباه امیز در تعریف از همدیگر و بیان رابطه ها. مشکل غرب و اسلام هم از تعریف همدیگر اغازمیشود. تعریفی که درین روز ها توسط راست ها افراطی در غرب از مسلمان ارائه میشود در حقیقت با انچه اسلام و مسلمان است فرق دارد. برای بسیاری از غربی ها “مسلمان” و “عرب” مترادف اند و همراه با تیرگی رنگ پوست، چشم، و مو می آیند و اغلب برجسپ بربریت به آنها می چسبد. این تعریف اشتباه آمیز واین نوع تفکر کلیشه ای باور بسیاری از غربی ها را شکل میدهد.

درین مورد ادوارد سید نوسینده و روشنفکر معروف امریکائی لبنانی تبار مدعی است که اسلام در گفتمان عمومی غرب طوری مقطوع تعریف شده که بیان گر واقعی هویت همه ای مسلمانان نیست. نامبرده استدلال میکند که غربی ها با جهان اسلام با یک و نیم بلیون جمعیت،متشکل از جوامع مختلف، دارای چندین زبان بزرگ دنیا، با تاریخ یکنیم هزاره که در محدوده بیش از حدود یک سوم از جهان گسترش یافته است، بطور غیر مسئولانه به عنوان یک شی ساده و تعمیم شده برخورد میکنند . در مورد سازگاری بین اسلام و دموکراسی، اسلام و حقوق بشر، اسلام و پیشرفت کاملا با بی انصافی قضاوت میکنند. حالانکه مسلمانان متشکل از جوامع مختلف در کشور های مختلف از شاخ افریقا گرفته تا شرق دور در چین اسلام را با هویت و ارزش های فرهنگی و بر اساس اقتضای محیط خاص خود وفق داده و به ان گرویدند. پس قرار دادن این جوامع مختلف با قرائت های متنوع از اسلام را در یک جعبه هویت قرار داده و روی جعبه نام مسلمان را نوشتند کاری است دور از انصاف. در

نکته مهمی را که از دل این گفته ادوارد سیعد امروز میتوان بیرون کرد اینست که اقلیت های مسلمان از همین سرزمین های مختلف با کوله باری از همین قرائت های متنوع از اسلام و بعضآ حتی از خشونت و بنیاد گرائی دینی گریخته به کشور های غربی به امید زنده گی بهتر مهاجر شده اند. اینها در خانه نو و زنده گی نو خود از طرفی انتظار ندارند بخاطر جرمی که نمی پسندند و مرتکب نشده اند تنبهه شوند. از طرفی هم ارزو ندارند تا در این رویارویی ها که فرصتی است برای اسلام گرایان بنیادگرا که با تعلیم خشن‌ترین درس‌های اسلامی که گویا ازمسلمانان تحقیر شده حمایت مکنند، پشتیبانی نمایند. پس این وضیعت ناگوار مسلمانان مومن را بیشتردر حاشیه قرار داده و روند ادغام آنها را در جوامع غربی روز بروز بیشتر مختل یا کند می‌سازد و به انزوای بیشتر آن‌ها کمک می‌کند.

برای جلوگیری از اینده اغشته به ترس و بی اعتمادی و جلوگیری ازبیشتر به حاشیه راندن دسته جمعی مسلمان ها ازتلاش‌هایی که تاحالا به انها کمتر توجه شده باید که حمایت بعمل اید. اولآ درجهت تغیرتفکر و باور های کلیشه ای در مورد مسلمانان تلاش کرد. دومآ تلاش های باید صورت گیرد تا زمینه برای مسلمانان مومن ایجاد شود که نه تنها صرفآ ابراز برائت از اعمال خشونت آمیز بنیاد گراها بکنند، بلکه در جدا کردن حساب خود از خشونت‌ این گروه میدان عمل داشته باشند. سومآ ، گرچه این در سیستم انارشی بین المللی معمول است که بعظآ یک وضعیت توسط گروهی از کشور ها می تواند فاجعه بار توصیف شود، اما جدی گرفته نشود، و همان وضعیت همچنین می تواند توسط دسته دیگری از کشور ها جدی توصیف شود، اما فاجعه بار شمرده نشود. پس درین بازی بین المللی که داعش جدی است اما خطر ناک نیست و یا خطرناک است ولی جدی نیست نباید چیزی به حساب مسلمان و مهاجر نوشت . بدون تردید در حال حاضر وحشتی را ای اس از شاخ افریقا و تازه وارد شبه قاره هند و در تبانی با راست افراطی در اروپا کرده است برای مسلمانان سنتی و اصلاح طلب در همه ای مناطق کاملآ گیج کننده و غیر قابل قبول است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s