افغانستان و ائتلاف کشور های اسلامی علیه داعش

ایتلافی ، مشکوک، بی اعتماد ، ظاهرآ زیبا ولی فریبنده در جهان اسلام علیه داعش این نظامیان بی وطن در حال شکل گرفتن است.

در سال های آخیر عربستان سعودی با نقش خود در مدیریت منازعه در شرق میانه و اوج گیری مصائب ناشی از جنگ سوریه با بحران هویت در میان کشور های جهان اسلام روبرو شده است . برای احیای مجدد حیثیت و اعتبار خویش در میان مسلمانان, این کشوراخیرآ به تشکیل ائتلافی از کشور های اسلامی تحت رهبری خود علیه داعش دست زده است. درین ائتلاف از کشور های امارات متحده عرب، مصر ، سودان،ترکیه نام برده شده. همچنان از پاکستان ، مالزی، و اندونیزیا هم بعنوان اعضای ائتلاف نام برده شده که بعضی ازین کشور ها در زمینه اظهار بی اطلاعی و بعضی هم هنوز در باره تصمیم نگرفته اند.

در حالیکه اجندا، اهداف، نحوه عملکرد، و نقش کشور های عضو و دیگر کشور های که عضویت خود را هنوز نهائی نکرده اند معلوم و روشن نیست، آما کشور سعودی موقف خود را برای رهبری این ائتلاف مثل همیشه قطعی دانسته و برای حفظ وجهه اسلام در جهان داعش را مقصر و خطرناک قلمداد کرده است. درین رابطه دیروز وزیر دفاع عربستان داعش را خطری برای امنیت منطقه و خطری علیه امنیت جهانی به حساب آورد .وزیر دفاع سعودی داعش را مرض مهلکی برای جهان اسلام دانست.

واکنش ها به این ائتلاف در جهان اسلام متفاوت بوده است. بطور مثال ؛ پاکستان نزدیک ترین متحد سیاسی، ایدیالوژیک و نظامی خانواده سعودی درین مورد ابراز تردید کرده میگوید که کشورش هنوز تصمیم نگرفته که ایا به این ائتلاف و تحت چه شرایطی ، در چه حدودی، و با چه مکلفیت های می پیوندد. به همین ترتیب کشور اندونیزی بزرگترین کشور اسلامی از موضع متردد صحبت کرده میگوید که در صورت احتمال پیوستن به این ائتلاف صرفآ در عرصه دیپلوماسی نرم نقش بازی خواهد کرد.

درین رابطه کشور های اعراق، سوریه و ایران که در حال حاضر در جنگ و رویاروئی بالقوه و بالفعل با داعش قرار دارند بر این ائیتلاف به دیده شک می نگرند. این کشور ها سعودی را جز مشکل داعش می بینند نه جز راه حل ان. این کشور ها متعقد اند که داعش با کمک های مالی، سیاسی، و تخنیکی کشور های بانی این ائتلاف تاسیس و رشد کرده است. درین اواخر ترکیه توسط رژیم اسد وهم پیمانان بین المللی اش متهم به همکاری مالی و تخنیکی به داعش شده که منجر به تیره گی روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی میان ماسکو و انکارا شد

بهر صورت؛ طوریکه تا هنوز پیدا است اجندا،استراتیژی و نحوه عملیات این ایتلاف علیه داعش معلوم و مشخص نشده که کدام کشور چه اقداماتی خواهد کرد.چو ن کشور های که به این ایتلاف پیوسته اند در گذشته نه چندان دور رقبای سر سخت منطقه ای در مقابل هم بوده اند. درین زمینه رقابت ترکیه و سعودی در باره زعامت منطقه ای در شرق میانه به هیچ کس پوشیده نیست.

بهر صورت؛ برای افغانستان که زخم های باز، عمیق ، تازه از خشونت ها و منازعات چهل سال آخیر و تجارب تلخ از پیوستن به ائتلاف های خشونت گر را دارد باید درین زمینه خیلی محتاط عمل کند. تا جائیکه دیده می شود از اثر بمباردمان های اخیر ائتلاف جهانی بر مواضع داعش در سوریه بخصوص توسط روسیه تعدادی از جنگجویان غیر عرب داعش سوریه را ترک در نقاط حساس افغانستان همچون مار های زخمی در حال ایجاد جبهه جدید علیه روسیه با استفاده از اسیای میانه هستند. این گروه با سربازی گیری از متن جامعه افغانی با استفاده از وضیعت بد اقتصادی در کشور، بیکاری ، و استفاده از احساسات اسلامی توانسته تا در بعضی از نقاط افغانستان بر طالبان دست بالای یافته مناطق نسبتآ وسیع را در شمال افغانستان در کنترول خود در اورد. و همچنان این گروه در غرب افغانستان در ولسوالی های گلران، غوریان، ادرسکن، شندند در غرب هرات هم مرز با ایران در حال پیشروی اند . و طوریکه رسانه ها میرسانند یگانه نیروی که در حال حاضر قاطعانه در مقابل این گروه مجنگد بخشی از طالبان اند که بنا بگفته بعضی ها به حمایت های مالی ایران و روسیه پشتیبانی میشوند.

این همه محاسبات نشان میدهد که اگر این ائتلاف بعد از نها ئی شدن وارد عمل شود افغانستان را بدلایل فراوان میدان بازی خویش قرار میدهد. پس افغانستان از همه بیشتر ضربه پذیر است. از طرفی هم از چهار طرف همسایه های افغانستان (چین، تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان) در باره نتیجه مبارزه این ائتلاف با داعش بد گمان، بی اعتماد، مشکوک و بعضآ نا مصمم هستند. پس درین میان زعمای افغانستان رسالت تاریخی دارند تا خیلی محتاطانه درین میان موضع گیری کند. تاریخ گذشته این سرزمین نشان میدهد که در حساس ترین منازعات بین اللملی نقش بی طرفی افغانستان آگر تعین کننده نبوده، آما از ابعاد فاجعه کاسته است. پس درین مرحله حساس تاریخی افغانستان بر اساس سنت دیرینه خود باید از “سیاست بیطرفی” توام با حسن نیت ،فعال ، و روابط نیک و در هماهنگی با همسایه ها ولی با حفظ منافع ملی در صدر همه اصول موضع گیری کند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s